ظرف نیلوفری دستساز سنگی

 

▪ اثر: ظرف نیلوفری دستساز سنگی

▪ جنس: سنگ تراورتن