قدح دستساز چند منظوره

4,500,000 تومان

 

▪ اثر: قدح دست ساز سنگ و چوب

▪ جنس: سنگ چینی، چوب و آهن

▪ این قدح در دو جنس تمام سنگی و سنگی-چوبی طراحی شده است.