قدح دستساز سنگی با نقوش برجسته

 

▪ اثر: قدح سنگی دستساز با نقوش برجسته

▪ جنس: سنگ تراورتن