قطعه دستساز سنگی چند منظوره

650,000 تومان 450,000 تومان

 

▪ اثر: قطعه دستساز سنگی چند منظوره

▪ جنس: سنگ آلاباستر (رخام گچی)