کاسه دستساز سنگ تراورتن

 

▪ اثر: کاسه دستساز سنگی

▪ جنس: سنگ تراورتن